Browsing Tag

2-9

Ý nghĩa của ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9

Cùng tìm hiểu ý nghĩa ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 - ngày lễ trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 73 năm. Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng…