Tử Cấm Thành – Trung Quốc

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Tử Cấm Thành hay còn được biết đến với tên Cố Cung của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987. Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung (cách gọi mới ngày nay) nằm…